Uroczystość wydania nagród głównych.

09.09.2021

Piknik

6 września w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród głównych, samochodów osobowych Toyota Yaris, zwycięzcom Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kluczyki do samochodów wręczał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – Pan Dominik Rozkrut.