Stanowiska komputerowe w Urzędach Statystycznych i Urzędach Gmin.

20.05.2021

Laptop i telefon

Pamiętaj, aby dokonać samospisu, który uprawnia do udziału w Loterii, możesz skorzystać ze stanowisk komputerowych dostępnych na miejscu w urzędach statystycznych i w urzędach gmin. Dane adresowe miejsc gdzie zlokalizowane są stanowiska zamieszczone są pod adresem https://spis.gov.pl/jak-mozna-sie-spisac/