Najbardziej aktywna gmina.

28.06.2021

Ujęcie idących ludzi po ulicy

W rankingu gmin, pod względem liczby spisanych osób w stosunku do całej liczby mieszkańców, 1 miejsce zajmuje gmina Wielkie Oczy z woj. podkarpackiego. Spisało się w niej blisko 80% uprawnionych do tego respondentów.