Dziękujemy za udział

Dziękujemy za udział

w loterii promocyjnej
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii
zakończyło się 7.07.2021 r.

Pamiętaj, aby się spisać
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021,
możesz to zrobić online
na spis.gov.pl

 
 
 

Przyjmowanie zgłoszeń
do loterii
zakończyło się
7 lipca 2021r.

Nagrody w Loterii

16x

Toyota YARIS

Specyfikacja:

YARIS - NG '20
Rok produkcji: 2021
Nadwozie: 5-drzwiowy hatchback
Liczba miejsc: 5 miejsc
Silnik: 1.5 VVT-i 125 KM benzyna
Skrzynia biegów: 6-stopniowa manualna

Zdjęcie głónej nagrody - Toyota Yaris
480x
Zdjęcie dodatkowej nagrody - Karta przedpłacona 1000zł
Karta przedpłacona
o wartości 1000 zł
960x
Zdjęcie dodatkowej nagrody - Karta przedpłacona 500zł
Karta przedpłacona
o wartości 500 zł

Termin ważności kart przedpłaconych: 24 miesiące. Możliwość dokonywania płatności w placówkach handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie całego kraju. Możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na karcie. Brak prowizji od zawieranych transakcji w punktach sprzedaży oraz jakichkolwiek opłat z tytułu użytkowania (np. opłaty roczne, ubezpieczenia).

Kalendarium losowań

Ostatnie losowanie odbyło się 14.07.2021

Uśmiechnięte dziecko z tatą

Sprawdź wyniki losowań

WYBIERZ DATĘ

I losowanie
7.05.2021
II losowanie
21.05.2021
III losowanie
8.06.2021
IV losowanie
18.06.2021
V losowanie
2.07.2021
VI losowanie
9.07.2021
VII losowanie finałowe
14.07.2021

Aktualności

 • 09.09.2021
  Spisz się na pikniku!
  Będziesz w Warszawie 10 września i nie zrealizowałeś jeszcze obowiązku spisowego? Zapraszamy na piknik Głównego Urzędu Statystycznego (Aleja Niepodległości 208) w godzinach 11.00 - 14.00. Obecni na miejscu rachmistrze przeprowadzą z Tobą wywiad spisowy.
  Czytaj dalej
 • 09.09.2021
  Infolinia spisowa.
  Chcesz się spisać przez telefon? Skorzystaj z infolinii Narodowego Spisu Powszechnego. Od 13 września infolinia będzie działała przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00.
  Czytaj dalej
 • 09.09.2021
  Uroczystość wydania nagród głównych.
  6 września w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród głównych, samochodów osobowych Toyota Yaris, zwycięzcom Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kluczyki do samochodów wręczał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – Pan Dominik Rozkrut.
  Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dokładnie w setną rocznicę pierwszego spisu powszechnego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Spis powszechny to największe i najważniejsze badanie statystyki publicznej, organizowane przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Spis jest źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o kraju i jego mieszkańcach. Udział w spisie jest obowiązkowy.

#liczysiękażdy #liczymy się dla Polski – to ważne hasła, które będą w tym roku przyświecać NSP 2021.

Jak wziąć udział w badaniu? Podstawową formą jest samodzielnie spisanie się przez Internet, przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl

Można także skorzystać ze stanowisk komputerowych, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym samospis internetowy, zorganizowanych w urzędach gmin.

Dodatkowo dla tych, którzy nie skorzystają z zaproponowanych powyżej rozwiązań istnieje możliwość telefonicznego spisania się poprzez infolinię spisową: 22 279 99 99

#liczysiękażdy    |    #liczymy się dla Polski
Uśmiechnięta para

Najczęściej zadawane pytania

 • Loteria rozpoczyna się w dniu 1.04.2021 r., jednakże Zgłoszenia przyjmowane są od 22.04 do 7.07.2021.

 • Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od 1 kwietnia do 7 lipca 2021 r. dokonać spisu powszechnego na stronie spis.gov.pl. Po dokonaniu samospisu i wyrażeniu chęci wzięcia udziału w Loterii, uczestnik za pośrednictwem wiadomości e‑mail i w Aplikacji od GUS, otrzyma unikatowy 10‑znakowy, alfanumeryczny Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu., który należy zachować. Kod ten będzie służył do dokonania Zgłoszenia do Loterii. Zgłoszenia do Loterii można dokonać począwszy od 22.04.2021, za pośrednictwem strony loteria.spis.gov.pl.

 • Okres przyjmowania Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 22.04.2021 r. i kończy się 7.07.2021 r.

 • Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wysłaniu Zgłoszenia, uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii wyświetloną na Stronie Internetowej, a także informacja o rejestracji w Loterii jest przesyłana w formie wiadomości e‑mail na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 • W Loterii może wziąć udział osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia do 31.03.21 oraz która w Okresie Promocyjnym dokonała samospisu internetowego za pośrednictwem Aplikacji, a następnie w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń zarejestrowała Zgłoszenie udziału w Loterii, za pośrednictwem Strony Internetowej.

 • W Loterii nie mogą brać udziału Organizator i pracownicy Organizatora, podwykonawca Organizatora wykonujący czynności wynikające z umowy i jego pracownicy, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia do 31.03.2021 r., godz. 23:59:59, pracownicy GUS, Centrum Informatyki Statystycznej, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej lub członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy oraz osoby wykonujące umowy zlecenia lub o dzieło. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

 • Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do Loterii. Uczestnik może zgłosić swój własny udział. Dany adres e‑mail może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.

 • Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Loterii.

 • Nagrodami w Loterii są:

  • a) Nagroda I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Nagród I Stopnia w Loterii.
  • b) Nagroda II Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto. W sumie jest 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia w Loterii.
  • c) Nagroda Główna w postaci samochodu Toyota Yaris wraz z polisą ubezpieczeniową obejmującą roczny pakiet ubezpieczeniowy składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h, AC pełne z ryzykiem kradzieży wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7.650,00 zł.
 • Jeden uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 1 Nagrodę Główną oraz maksymalnie 1 Nagrodę I Stopnia lub II Stopnia.

 • Losowania Nagród I i II Stopnia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  ETAPOkres przyjęcia
  Zgłoszenia
  Data
  losowania
  ETAP I22.04–05.05.2021 r.07.05 2021 r.
  ETAP II22.04–19.05.2021 r.21.05.2021 r.
  ETAP III22.04–02.06.2021 r.08.06.2021 r.
  ETAP IV22.04–16.06.2021 r.18.06.2021 r.
  ETAP V22.04–30.06.2021 r.02.07.2021 r.
  ETAP VI22.04–07.07.2021 r.09.07.2021 r.


  Losowanie Nagród Głównych odbywa się 14.07.2021 r.

 • a) Losowania Nagród I i II Stopnia odbywają się w podziale na województwa, co oznacza, że w każdym losowaniu w danym Etapie losowanych jest:

  WOJEWÓDZTWOLICZBA NAGRÓD
  I STOPNIA
  LICZBA NAGRÓD
  II STOPNIA
  dolnośląskie5 sztuk10 sztuk
  kujawsko-pomorskie5 sztuk 10 sztuk
  lubelskie5 sztuk10 sztuk
  lubuskie5 sztuk10 sztuk
  łódzkie5 sztuk10 sztuk
  małopolskie5 sztuk10 sztuk
  mazowieckie5 sztuk10 sztuk
  opolskie5 sztuk10 sztuk
  podkarpackie5 sztuk10 sztuk
  podlaskie5 sztuk10 sztuk
  pomorskie5 sztuk10 sztuk
  śląskie5 sztuk10 sztuk
  świętokrzyskie5 sztuk 10 sztuk
  warmińsko-mazurskie5 sztuk10 sztuk
  wielkopolskie5 sztuk10 sztuk
  zachodniopomorskie5 sztuk10 sztuk
  ŁĄCZNIE:80 SZTUK160 SZTUK

  Do każdej nagrody losowane są po dwa zgłoszenia rezerwowe.

  b) Losowanie Nagród Głównych odbywa się w dniu 14.07.2021 r. spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń oddanych w całym Okresie Przyjmowania Zgłoszeń. Losowania Nagród Głównych odbywają się w podziale na województwa, co oznacza że w losowaniu losowanych jest łącznie 16 sztuk Nagród Głównych, po 1 do każdego województwa.

 • Laureaci Nagrody Głównej oraz Nagród I i II Stopnia, w tym także Zgłoszenia Rezerwowe, są informowani o wylosowaniu ich Zgłoszenia jako zgłoszenia zwycięskiego lub Rezerwowego za pośrednictwem wiadomości e‑mail wysyłanej na adres e‑mail podany w Zgłoszeniu w dniu danego losowania. Jeśli uczestnik podał numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym, informacja o wylosowaniu Zgłoszenia może być również przekazana telefonicznie.

 • Dokumenty do rejestracji pojazdu wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 9.08.2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata Nagrody Głównej w Oświadczeniu. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z Laureatem Nagrody Głównej po zarejestrowaniu pojazdu.

 • Koszt podatku od nagród pokrywa Organizator Loterii.

 • Nagrody I i II stopnia wydawane są w ciągu 7 dni roboczych od poinformowania Zwycięzcy o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia. Nagroda jest wysyłana przesyłką pocztową lub kurierską na adres zamieszkania podany w Oświadczeniu lub jest wydawana Zwycięzcy osobiście jeżeli Zwycięzca wraz z Organizatorem ustalą wspólnie tę formę wydania narody. Nagrody wysyłane są nie później niż do 9.08.2021r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora).

 • Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”‑reklamacja” lub wiadomością e‑mail przesłaną na adres loteria.spis@uniqueone.pl

 • Reklamacja musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20), tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e‑mail należy podać adres e‑mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e‑mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.

 • Reklamacje należy kierować do 27.08.2021 na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02‑737 Warszawa) z dopiskiem „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021‑reklamacja” lub na adres e‑mail: loteria.spis@uniqueone.pl

 • Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e‑mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e‑mail, najpóźniej w terminie 11 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 • W przypadku pytań związanych z Loterią, można kontaktować się z organizatorem Loterii poprzez e‑mail na adres: loteria.spis@uniqueone.pl lub infolinię pod numerem telefonu 22 871 99 21 (koszt połączenia według stawek operatora), która czynna jest w godzinach od 9:00 do 17:00, w dni robocze (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy).

 • Regulamin Loterii dostępny jest na stronie internetowej loteria.spis.gov.pl oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl zakładka „Regulaminy”.

 • Organizatorem „Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02‑737 Warszawa.